Kościół w Międzyborzu

ZABYTKI GMINY RZECZENICA
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu

  • Pierwszy kościół w Międzyborzu pobudowano w 1818 r. . Było on drewniany.

  • Pełnił on raczej funkcję zboru ewangelickiego. Wynikało to z faktu, że wyznawców Lutra było tu wówczas w we wsi 10-krotnie więcej niż katolików.

  • W 1885 r. kościół był kościołem filialnym parafii ewangelickiej w Czarnem.

  • Katolicy uczęszczali do kościoła do Czarnego, a w okresie międzywojennym
    do Rzeczenicy.

  • Obecnie istniejącą świątynię pobudowano w 1897 roku. Był to murowany kościół w stylu neogotyckim.

  • Pierwotnie był tu zbórewangelicki.

  • Po II wojnie światowej, 7 października 1946 r. został wyświęcony i służy katolikom
    do dnia dzisiejszego.

  • Jest on kościołem filialnym parafii w Czarnem.