Atrakcje przyrodnicze gminy Rzeczenica

To niezwykle atrakcyjny obszar o pięknych krajobrazach, czystym powietrzu, ciszy i spokoju. Wymarzone miejsce dla amatorów wypoczynku na łonie natury, miłośników przyrody: wędkarzy, grzybiarzy, kajakarzy i rowerzystów.

Obszar chronionego krajobrazu w okolicach jezior Krępsko i Szczytno w gminie Rzeczenica zajmuje powierzchnię ponad 1.800 ha, położony jest nad rynną jezior Krępsko i Szczytno ze zwartymi kompleksami obszarów leśnych, w których dominują siedliska borowe. Wyspy jeziorne stanowią atrakcyjne miejsca lęgów dla ptaków wodnych, m.in.: gągoła, tracza nurogęsiego, błotniaka stawowego, bąka, wąsatki i remiza. W pobliżu gniazdują kania rokowa i bocian czarny. Na torfowiskach i wilgotnych łąkach wykryto stanowiska unikatowego kosaćca syberyjskiego i widłaka torfowego.

Obszar chronionego krajobrazu położony na południowy wschód od jeziora Bielsko koło Brzezia zajmuje powierzchnię 388 ha z dużą częścią lasów (34%) rozciąga się wzdłuż brzegu jeziora Bielsko. Rzeźba terenu na całym obszarze jest bardzo zróżnicowana (wzniesienia, obniżenia, doliny). Największe wzniesienia osiągają wysokość 150-160 m n.p.m.

Rezerwat przyrody ,,Bocheńskie Błoto” – to florystyczno – faunistyczny rezerwat przyrodniczy (od 1962 r.) o powierzchni 16 ha. Ochronie podlega zarastające jezioro i otaczające je bagna torfowisk. Występują tu rośliny bagienne: wełnianka pochwowa, żurawina błotna, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna i borówka bagienna oraz zachowane naturalne warunki gniazdowania m.in. bociana czarnego, żurawia, kormorana i czapli siwej.

Rezerwat przyrody ,,Międzybórz” – to rezerwat o powierzchni 1,63 ha ustanowiony w 1961 r. jego celem jest zachowanie fragmentu starego lasu w jego pierwotnym charakterze. Ozdobą rezerwatu są ponad 100–letnie buki, dęby i sosny. W runie występują gatunki chronione, talie jak: widłak jałowcowaty, konwalia majowa i zachyłka trójkątna.

Rezerwat przyrody ,,Cisy w Czarnem” – podlega ścisłej ochronie od 1957 r. Jego celem jest zachowanie skupiska cisów. Rezerwat obejmuje fragment lasu mieszanego o pow. 26,29 ha. Ogółem w rezerwacie rośnie około 520 cisów, wiek niektórych z nich wynosi od 200 a nawet 300 lat. Pozostały drzewostan tworzą: buk, dąb, sosna, grab, olsza czarna, brzoza i świerk. W rezerwacie obok cisa ochronie podlegają: wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity i widłak jałowcowaty.

Jezioro Krępsko – to przepływowe jezioro rynnowe o pow. 377 ha, długości ok. 4,5 km i głębokości dochodzącej do 17 m. Jezioro ma silnie wykształconą linię brzegową i dwie wyspy. Na dużym półwyspie znajduje się pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzisku. Akwen jeziora łączy się z jeziorami Orzechowo i  Szczytno Wielkie.

Jezioro Olszanowskie Duże (dawniej zwane Zimnym) – to leśne jezioro rynnowe o powierzchni 55 ha i maksymalnej głębokości 20 m. Jezioro otaczają wysokie brzegi porośnięte głównie lasem sosnowym i buczyną.

Jezioro Orzechowo – to jezioro rynnowe o ogólnej powierzchni 21 ha. Akwen jeziora połączony ciekiem wodnym z jeziorem  Krępsk.  Brzegi oraz wyspy porastają trzciny, należące do strefy roślinności wynurzonej.

Jezioro Szczytno Wielkie – to jezioro rynnowe o długości 8,5 km, powierzchni 645 ha i maksymalnej głębokości 21 m. Przez jezioro przepływa rzeka Brda stanowiąca szlak kajakowy. Akwen jeziora łączy się z jeziorem Krępsko przesmykiem pod drogą krajową nr 25. Linia brzegowa jest rozwinięta z kilkoma wyspami. Na jednej z nich, wyspie Zamkowej pozostały ślady po średniowiecznym grodzie obronnym. Drugie grodzisko znajduje się na półwyspie, niedaleko Gwieździna. Brzegi jeziora w dużej mierze zostały zalesione. Jest tu też duża strefa roślin o pływających liściach: grążele, grzybienie. Często spotkać tu można łabędzie i kormorany. Nad brzegiem jeziora położona jest Rzewnica, dawna osada młyńska, a dziś atrakcyjne miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe, z polem biwakowym i strzeżoną plażą.

Jezioro Bielsko – to duże jezioro rynnowe o długości około 7 km, powierzchni 268 ha, linii brzegowej 6.895 m, średnia głębokość 6,2 m.  Najgłębsze miejsce sięga około 23 m. Przez jezioro przepływa rzeka Biała w swym początkowym biegu. Nad brzegiem usytuowane są dwie małe miejscowości gminne: Jeziernik i Trzmielewo. W Trzmielewie od wielu lat funkcjonuje ośrodek obozów harcerskich.

Jeziora na terenie gminy Rzeczenica obfitują w ryby takie jak: okoń, płoć, szczupak, leszcz, ukleja, lin, miętus, węgorz, sandacz, wzdręga.

Rzeka Czernica – jest lewym dopływem Gwdy o długości 53,2 km. Wypływa ze źródeł na Pojezierzu Bytowskim. Czernica jest rzeką dość wąską, przeciętna szerokość wynosi około 4 m. W rzece występują: pstrągi potokowe, lipienie, pstrągi tęczowe, szczupaki, pojedyncze egzemplarze okonia, głowacze białopłetwe, minogi rzeczne, strzeble potokowe i cierniki.

Rzeka Biała – to prawobrzeżny dopływ Czernicy o długości 23 km, przepływa przez jezioro Bielsko. Rzeka jest wąska, ma stosunkowo niewielki spadek i płynie niezbyt szybkim nurtem. Na rzece znajdują się przeszkody terenowe: rozlewiska, gęstwiny trzcin, powalone drzewa. Brzegi są często zabagnione.

Pomniki przyrody w gminie Rzeczenica – to dwa pojedyncze drzewa: cis pospolity koło Leśnictwa Cisowo i dąb szypułkowy w Międzyborzu oraz dwa głazy narzutowe: w Grodzisku i Olszanowie.

Najwyższe wzniesienie ziemi człuchowskiej o wysokości 223 m n.p.m. znajduje się około 2,5 km na północ od Olszanowa w kierunku Gwieździna.

Czytaj artykuł