Kościół w Brzeziu

ZABYTKI GMINY RZECZENICA
Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Brzeziu

 • Kościół katolicki w Brzeziu istniał od końca XVI wieku (1599 r.).
 • Potwierdzenie informacji o istnieniu kościoła w Brzeziu znajdujemy również w lustracji starostwa z 1624 r.
 • Po „potopie” szwedzkim (1655 – 1660) wieś bardzo podupadła, większość zaś nowo przybyłych osadników przeszła na protestantyzm. Z tego względu większość nabożeństw odprawiano w obrządku protestanckim. Tylko raz w miesiącu odbywały się msze katolickie.
 • Po I rozbiorze Polski (1722 r.) większość mieszkańców wsi to katolicy.
  W 1812 r. postawiono nowy kościół istniejący do dnia dzisiejszego – p.w. św. Wawrzyńca męczennika.
 • Powstał on na miejscu starego, który spłonął w pożarze wsi. Uratowano wtedy jednak jego wyposażenie: ołtarz rokokowy z II połowy XVIII w., ambonę rokokową z figurami apostołów i rokokową chrzcielnicę.
 • Pierwotnie nowy kościół był ryglowy (konstrukcja szachulcowa, mur pruski), salowy (jednonawowy) z pięciobocznym prezbiterium. Budowlę wieńczyła wieża o konstrukcji szkieletowej, opierzona deskami.
 • Kościół został przebudowany i rozbudowany w latach 1923 – 1925.
 • W tym okresie dobudowano m.in. dwie nawy boczne, każda przykryta bliźniaczym dachem o kalenicach prostopadłych do połaci dachu. Dostawiono przybudówkę, tworzącą kruchtę zachodnią, osłaniającą wejście główne oraz dwie przybudówki na przedłużeniu naw bocznych, po obu bokach prezbiterium. Pokrycie dachu przed rozbudową było prawdopodobnie gontowe. Po rozbudowie przykryto kościół dachówką.
 • Poświęcenie rozbudowanej świątyni nastąpiło 27 kwietnia 1924 roku.
  W 1927 roku od strony zachodniej dostawiona została kruchta o konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym.
 • Erygacja (założenie) samodzielnej parafii w Brzeziu nastąpiło w 1864 r. W skład parafii wchodziły także katolickie kościoły filialne w Białym Borze, Pieniężnicy
  i Grabowie.
 • Po drugiej wojnie światowej odnowienie parafii katolickiej w Brzeziu nastąpiło w 1947 r. W jej skład weszły pobliskie miejscowości oraz kościoły filialne w Pieniężnicy i w Międzyborzu.
 • W 1992 roku dach świątyni został pokryty blachą miedzianą.
 • Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Brzeziu wpisany został do rejestru obiektów zabytkowych 26.10.1954 r.
 • Obecnie parafia Brzezie należy do dekanatu Czarne.
 • Odpust – 10 sierpnia.
 • Proboszczowie: ks. Kazimierz Piechowiak (1949-1955), ks. Henryk Paruzel (1955), ks. Antoni Ostrowski (1955-1956), ks. Wilhelm Luengen (1956-1963), ks. Jan Tokarski (1963-1972), ks. Józef Piszczan (1972-1975), ks. Władysław Dańda (1975-1985), ks. Józef Fąfara (1985-2006), ks. Józef Ciupiński od czerwca 2006 roku.
Czytaj artykuł