Kompleks dworsko – pałacowy w Gockowie

 • Dobra rycerskie we wsi Gotzkow utworzone zostały w 1367 r. z nadania wielkiego mistrza Winricha von Kniprode.
 • Przywilej lokacyjny został odnowiony przez króla Zygmunta Augusta w
  1528 roku.
 • W XVIII w. właścicielami części Gockowa byli Bornowie i Manteuffel-Kiełpiński
  z Olszanowa. Reszta Gockowa należała do Prondzyńskich, Trzebiatowskich
  i Wedelstadów. We wsi czynny był browar.
 • We wsi ok. 1800 roku pobudowano kościół.
 • W roku 1831 właścicielem całego Gockowa był Franciszek Prondzyński. W parku znajdował się grobowiec rodu Prondzyńskich.
 • Od 1849 roku majątek w Gockowie przeszedł w ręce rodziny von Münchow – ostatnim właścicielem był Joachim von Münchow.
 • Wspaniałym dowodem świetności Gockowa jest mieszczący się w miejscowości kompleks dworski z I połowy XIX wieku. W jego otoczeniu powstał park, który został zaprojektowany na przełomie XVIII/XIX wieku. Zapleczem gospodarczym pałacu był zespół folwarczny wybudowany na przełomie XIX/XX wieku. W jego skład wchodziły m.in. kuźnia, chlewnia, warchlarnia, obora, magazyn, garaże, kurnik z gołębnikiem, budynki gospodarcze.
 • Dworek w Gockowie wraz z otoczeniem jest jednym z najciekawszych zabytków na terenie gminy Rzeczenica i jedynym niezwiązanym z architekturą sakralną.
Czytaj artykuł