Kościół w Pieniężnicy

ZABYTKI GMINY RZECZENICA
Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Pieniężnicy

 • Pierwszy kościół w Pieniężnicy musiał zostać pobudowany po 1624 roku a przed 1653 rokiem. W lustracji przeprowadzanej w 1624 roku nie ma żadnej wzmianki o kościele, natomiast w protokole wizytacji z 1653 r. zapisano, że kościół groził zawaleniem.

 • W czasie reformacji kościół był w posiadaniu protestantów.

 • W XVIII w. kościół użytkowali katolicy. Przy kościele istniała szkoła parafialna.

 • Obecny kościół, jako ewangelicki wzniesiony został w latach 1814 – 1817.

 • Data budowy kościoła 1814 rok znajduje się nad drzwiami do kruchty bocznej. Obok daty zatarty napis z którego zachowało się słowo „ODOBA”.

 • Kościół w Pieniężnicy to świątynia o konstrukcji ryglowej, z wypełnieniem ceglanym, fachy otynkowane. Jest to kościół salowy, jednonawowy z prezbiterium wielobocznie wieżowym. Wieża wciągnięta w nawę od strony zachodniej, zwieńczona hełmem barokowym, krytym gontem.

 • Wnętrze kościoła jest prostokątne z sześciobocznym prezbiterium. Sufit polichromowany we wzory w postaci stylizowanych roślin. Również polichromowany w identyczny wzór jest fryz pod sufitem. W stylu barokowym wykonany został chór muzyczny z organami.

 • Ołtarz główny kościoła – rokokowy – pochodzi z wcześniejszego kościoła istniejącego w XVIII wieku. W centralnym miejscu ołtarza znajduje się obraz przedstawiający św. Marcina na koniu – patrona parafii. Obraz górny jest apoteozą Trójcy Świętej. Oryginalne tabernakulum współczesne ołtarzowi znajduje się w zakrystii. Krzyż na ołtarzu również pochodzi w XVIII wieku.

 • Również inne wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII wieku. Ambona nadwieszona, bęben pięcioboczny z baldachimem, u dołu bębna zakończony szyszką. W polach bębna płaskorzeźby czterech ewangelistów. Na uwagę wyposażenia kościoła zasługuje również feretron (obustronnie namalowany obraz religijny w ozdobnych ramach) z obrazem olejnym Madonny z dzieciątkiem z oprawą w manierze późnego baroku.

 • W świątyni zamontowany spiżowy dzwon z 1858 r.

 • Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Pieniężnicy został wpisany do rejestru obiektów zabytkowych 05.04.1960.

 • Odpust – 11 listopada.

Czytaj artykuł