Kościół w Gwieździnie

ZABYTKI GMINY RZECZENICA
Kościół p.w. św. Marcina Biskupa z Torus w Gwieździnie

 • Pierwszy kościół i parafia istniała w Gwieździnie już w drugiej połowie XIV wieku.
  W dokumencie z 1376 r. wydanego dla Gwieździna przez komtura krzyżackiego Henryka von Grobitz, znajdujemy informację, że nadał on miejscowemu plebanowi w użytkowanie 4 włóki ziemi (średniowieczna miara powierzchni).

 • O parafii i kościele w Gwieździnie znajdujemy również informację z 1565 r., kiedy dokonywana była lustracja starostwa czyli kontrola stanu majątkowego i dochodowości dóbr państwowych Rzeczypospolitej. Dowiadujemy się z tej lustracji, że gburzy ((chłopi posiadający własne gospodarstwa) muszą oddać określoną ilość zboża ze swoich gospodarstw proboszczowi.

 • W okresie kontrreformacji Gwieździn stał się bazą działalności jezuitów z Chojnic.

 • Po roku 1713 kościół mocno podupadł i przez pewien czas był przyłączony do parafii w Przechlewie.

 • Przełomowym momentem dla Gwieździna był rok 1754 kiedy pobudowano nową świątynię, a parafia szybko odzyskała pełną samodzielność. (Na stronie internetowej Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w informacjach o parafiach znajdujemy informację, że obecny kościół został zbudowany w latach 1688-90)

 • Według tradycji fundatorem nowego kościoła miał być starosta człuchowski Michał Kazimierz Radziwiłł.

 • Świątynia św. Marcina w Gwieździnie wybudowana została jako budynek drewniany, jednonawowym, o konstrukcji zrębowej i pozostała taka do dnia dzisiejszego.

 • Erygacja (założenie) samodzielnej parafii w Gwieździnie nastąpiła w 1760 roku.

 • W roku 1826 lub 1827 roku dokonano rozbudowy kościoła: został on przedłużony o 10 m w kierunku zachodnim, całość została pokryta gontem i wybudowana została wieża.

 • Pod końcu XIX w. kościołem filialnym Gwieździna był kościół w Krępsku.

 • W 1945 r. spłonęła plebania, a w razem z nią stare księgi parafialne.

 • W 1967 r. została tu ustanowiona samodzielna parafia z kościołem filialnym
  w Olszanowie.

 • Obecnie kościół posiada bardzo bogaty wystrój, na który składa się stary ołtarz główny, prospekt organowy i empora chóru muzycznego. Cześć rzeźb barokowych stanowiących kiedyś wyposażenie kościoła, znajduje się obecnie w muzeum regionalnym w Człuchowie.

 • Dawniej znajdowały się tu również barokowe rzeźby, których część znajduje się dziś w Muzeum Regionalnym w Człuchowie.

 • W miejscu barokowych rzeźb umieszczone są współczesne rzeźby wykonane przez artystę ludowego pochodzącego z Gwieździna Józefa Faryno.

 • Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Gwieździnie wpisany został do rejestru obiektów zabytkowych 21.02.1959 r.

 • Obecnie parafia Brzezie należy do dekanatu Czarne.

 • Odpust – 11 listopada

 • Proboszczowie parafii św. Marcina w Gwieździnie: ks. Edward Zawada (1967-1974), ks. Józef Wiśniewski (1974-1984), ks. Józef Rogiński (1984-1987), ks. Tomasz Leniec (1987-1989), ks. Józef Szałapski (1989-1991), ks. Czesław Kaliszan (1991-1993), ks. Jacek Pawelczyk (1993-1998), ks. Kazimierz Mordacz od 27 sierpnia 1998 r.

 • Z parafii pochodzi ks. Sławomir Forc.
Czytaj artykuł