Obszar położony na południowy wschód od jeziora Bielsko

Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).

Obszar chronionego krajobrazu nad jeziorem Bielsko położony jest w południowo – zachodniej części gminy Rzeczenica i zajmuje powierzchnię 388 ha z 34% lesistością. Dominujące gatunki drzew to sosna, brzoza i jarząb pospolity zwany jarzębiną. Rzeźba krajobrazu na całym obszarze jest silnie zróżnicowana i wykazuje duże deniwelacje terenu (wzniesienia, obniżenia, doliny), wznosi się na wysokości 150-160 m n.p.m. Obejmuje rynnę jeziora Bielsko wraz z terenami przyległymi. Obszar ten łączy się bezpośrednio z obszarem „Żydowo – Biały Bór”, którego stanowi dopełnienie.

Sosna – znanych jest ok. 80 gatunków sosen. Sosna zwyczajna (pospolita), najczęściej występująca może osiągać wysokość do 45 m. ma prosty równy pień zakończony parasolowatą lub stożkową koroną. Gałązki i górna część pnia pokryta jest czerwono-żółtą korą, łuszczącą się warstwami, natomiast dolna część pnia ma korę grubą, wielobocznie popękaną, wewnątrz czerwoną. W Polsce sosna posiada duże znaczenie gospodarcze, gdyż jest jednym z najpospolitszych drzew i dostarcza cennego drewna.

Brzoza – obejmuje około 35 – 60 gatunków. W Polsce najczęściej występuje brzoza brodawkowata (zwisła). Osiąga do 30 metrów wysokości. Koronę ma silnie rozwiniętą, u starszych drzew rzadką, z długimi, cienkimi i zwisającymi z konarów gałązkami. Brzoza brodawkowata jest drzewem wykorzystywanym w przemyśle i lecznictwie. Surowcem leczniczym są głownie liście, jak również grzyb (tzw. guz brzozy) oraz sok zawarty w pniu i gałęziach.

Jarząb– znanych jest ok. 80 gatunków tych drzew. Jarząb pospolity (jarząb zwyczajny, jarzębina) to niewielkie drzewo  osiągające do 15 metrów wysokości. Charakteryzuje się gładką srebrzystoszarą korą, na starszych egzemplarzach czarniawą i podłużnie spękaną. Białe kwiaty  tworzą wzniesione rozpostarte baldachy. Małe, kuliste, czerwone, pomarańczowe, koralowe owoce zawierające trzy nasiona są zebrane w grona. Jarząb posiada owoce jadalne o gorzkawym smaku. Drewno nadaje się na materiał tokarski.

Czytaj artykuł