Kościół w Olszanowie

ZABYTKI GMINY RZECZENICA
Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie

 • Pierwsza wzmianka o Olszanowie pochodzi z roku 1376. Z tego okresu nie ma jednak żadnych wiadomości o kościele.

 • W II połowie XVI w., powstał tu zbór ewangelicki, a w końcu XVII w. Olszanowo stało się centrum dużej parafii protestanckiej.

 • Katolicy, których zawsze w Olszanowie było bardzo mało uczęszczali do kościoła
  w Gwieździnie.

 • Obecny kościół wzniesiony został około 1600 r. jako świątynia ewangelicka, należy do jednych z najstarszych na ziemi człuchowskiej.

 • Kościół w Olszanowie p.w. świętego Franciszka z Asyżu to najmniejsza świątynia tego typu na Pomorzu.

 • Świątynia ta, to niewielka budowla szachulcowa z ceglanym wypełnieniem o konstrukcji słupowo-ramowej. Wnętrze salowe, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy. Wieża od frontu, nadbudowana nad nawą, zwieńczona hełmem w kształcie odwróconego kielicha. Dach jednokalenicowy. Struktura ścian głównie murowana z imitacją belek ryglowych.

 • W roku 1688 kościół został poddany generalnemu remontowi, o czym świadczy napis zachowany na belce tęczowej (szczytowej). Zleceniodawcą owego remontu był ówczesny starosta czarnieński Wejher.

 • Wewnątrz świątyni znajduje się XVIII-wieczna ambona (najstarszy element wyposażenia kościoła) oraz rokokowy ołtarz główny (II połowa XVIII w.). Interesującym elementem wyposażenia jest również dzwon kościelny (autorstwa i odlany przez J. M. Meyera), który został ufundowany w 1771 roku przez ówczesnego właściciela wsi Ewalda de Manteuffela – Kiełpińskiego.

 • W 1947 r. kościół przejęli we władanie katolicy. Poświęcenie świątyni nastąpiło 27 kwietnia 1947 r.

 • W 1982 r. wykonano prace rekonstrukcyjne ołtarza głównego.

 • W 1985 r. dobudowano zakrystię z boku nawy.

 • Kościół pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie wpisany został do rejestru obiektów zabytkowych 05.04.1960 r.

 • Obecnie kościół jest filią parafii w Gwieździnie.

 • Odpust – 4 października.

Czytaj artykuł