Kościół w Rzeczenicy

ZABYTKI GMINY RZECZENICA
Kościół Parafialny Rzymskokatolicki
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeczenicy

 • W dokumencie lokacyjnym Rzeczenicy z roku 1376, nie ma wzmianki o kościele, ani ziemi kościelnej.

 • Wybudowanie kościoła musiało nastąpić znacznie później. O włókach (średniowieczna miara powierzchni) kościelnych mowa jest w lustracjach królewskich z 1565 oraz 1624 roku. W 1565 r. jest już mowa o czterech włókach kościelnych we wsi, a miejscowemu plebanowi gburzy (chłopi posiadający własne gospodarstwa) zobowiązani byli oddawać rocznie po jednej ćwiertni zboża.

 • Nowy drewniany kościół pobudowano we wsi 1590 r.

 • W czasach reformacji parafia w Rzeczenicy pozostała w rękach katolików. Pod koniec XVII w. parafia przestała jednak istnieć, a miejscowy kościół stał się filialnym kościoła
  w Gwieździnie.

 • W następnych latach kościół zaczął popadać w ruinę. W 1810 r. został wyremontowany, ale wkrótce ponownie groził zawaleniem. W 1873 r. został ostatecznie rozebrany.

 • W latach 1873-76 pobudowano został nowy, murowany kościół istniejący do dnia dzisiejszego. W 1876 roku nastąpiło jego poświęcenie.

 • W 1904 r. odremontowano na nowo wieżę kościelną. Dotychczasowa ceglana wieża zaczęła się rozsypywać, a drewniane zwieńczenie wieży, runęło wskutek wichury, niszcząc dach kościoła.

 • W 1918 r. zainstalowano w kościele nowy ołtarz główny zaprojektowany przez Elsnera
  z Monachium. W tymże samym roku ołtarz ten został poświęcony.

 • Kościół wielokrotnie remontowano. Ostatnie większe remonty dokonano w 1982 oraz 1993 roku.

 • W 1904 r. podjęto starania o przywrócenie parafii w Rzeczenicy. Wykupiono resztówkę
  z dawnej ziemi kościelnej, a następnie pobudowano plebanię, stajnię i stodołę. W cztery lata później w 1908 r. ustanowiono wikariat lokalny. W listopadzie tegoż roku przybył pierwszy ksiądz. Był nim dotychczasowy proboszcz z Koczały, ks. Franciszek Spors.
  W 1921r. wikariat podniesiono do rangi parafii.

 • Obecnie parafia Rzeczenica należy do dekanatu Czarne.

Czytaj artykuł