Łowiska na terenie gminy

Łowiska na terenie gminy

Gmina Rzeczenica to również wymarzone miejsce dla wędkarzy. Na terenie Gminy Rzeczenica i w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kilka zbiorników wodnych. Do największych należą graniczące z terenem gminy jeziora: Bielsko, Szczytno (powierzchnia – 645,2 ha) oraz Krępsko (powierzchnia 377,3 ha). Na terenie gminy znajdują się także mniejsze zbiorniki wodne, do których należą: jezioro Olszanowskie Duże oraz jezioro Orzechowo. Wszystkie akweny obfitują w gatunki ryb takie jak: leszcz, płoć, lin, karp oraz drapieżniki takie jak szczupak, okoń oraz węgorz. Szczególną gratkę dla miłośników wędkowania stanowią także rozlewiska pokopalniane położone w okolicy miejscowości Jeziernik. Poprzecinane meandrującą rzeką Białą stawy słyną z licznych okazów wodnych drapieżników takich jak szczupak i okoń.

Dzięki płynącym przez teren Gminy Rzeczenica rzekom Białej i Czernicy, prócz wędkowania spławikowego z powodzeniem można uprawiać również inne dyscypliny wędkarskie. Na wodach Czernicy możliwe jest uprawianie dyscypliny muchowej a w jej meandrach łowienie metodą spinningową. W wodach Białej i Czernicy można spotkać pstrąga potokowego, pstrąga tęczowego, strzelbę potokową, szczupaka oraz mając odrobinę szczęścia, pstrąga źródlanego.

Jezioro ,,Krępsko” – to przepływowe jezioro rynnowe o pow. 377 ha, długości ok. 4,5 km i głębokości dochodzącej do 17 m. Jezioro ma silnie wykształconą linię brzegową i dwie wyspy. Na dużym półwyspie, znajduje się pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzisku. Akwen jeziora łączy się z j. Orzechowo i j. Szczytno Wielkie.

Jezioro ,,Olszanowskie Duże” (dawniej zwane „Zimnym”) – to leśne jezioro rynnowe o powierzchni 55 ha i maksymalnej głębokości 20 m. Jezioro otaczają wysokie brzegi porośnięte głównie lasem sosnowym i buczyną.

Jezioro ,,Orzechowo” – to jezioro rynnowe o ogólnej powierzchni 21 ha. Akwen jeziora połączony ciekiem wodnym z jeziorem Krępsk.  Wzdłuż brzegów oraz wysp liczna strefa roślinności wynurzonej – trzciny.

Jezioro ,,Szczytno Wielkie” – to jezioro rynnowe (dług. 8,5 km) o powierzchni 645 ha i maksymalnej głębokości 21 m. Przez jezioro przepływa rzeka Brda stanowiąca szlak kajakowy. Akwen jeziora łączy się z jeziorem Krępsko przesmykiem pod drogą krajową nr 25. Linia brzegowa rozwinięta, z kilkoma wyspami. Na jednej z nich (Zamkowej) – średniowieczny gród obronny. Drugie grodzisko znajduje się na półwyspie, niedaleko Gwieździna. Brzegi jeziora w dużej mierze zalesione. Duża strefa roślin o pływających liściach: grążele, grzybienie. Często spotkać tu można łabędzie i kormorany. Nad brzegiem jeziora położona jest Rzewnica, dawna osada młyńska, od wielu lat ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy, z polem biwakowym i strzeżoną plażą.

Jezioro ,,Bielsko” – to duże jezioro rynnowe długości ok. 7 km, o powierzchni 268 ha, linia brzegowa – 6.895 m, średnia głębokość 6,2 m, a najgłębsze miejsce ok. 23 m. Przez jezioro przepływa rzeka Biała w swym początkowym biegu. Nad brzegiem usytuowane są dwie małe miejscowości gminne: Jeziernik i Trzmielewo, w którym od wielu lat funkcjonuje ośrodek obozów harcerskich.

Jeziora na terenie gminy Rzeczenica obfitują w ryby takie jak: okoń, płoć, szczupak, leszcz, ukleja, lin, miętus, węgorz, sandacz, wzdręga.

Rzeka ,,Czernica” – jest lewym dopływem Gwdy o długości 53,2 km. Wypływa ze źródeł na Pojezierzu Bytowskim. Czernica jest rzeką dość wąską, przeciętna szerokość to ok. 4 m. W rzece występują: pstrągi potokowe, lipienie, pstrągi tęczowe, szczupaki, pojedyncze egzemplarze okonia, głowacze białopłetwe, minogi rzeczne, strzeble potokowe i cierniki.

Rzeka ,,Biała” – to prawobrzeżny dopływ Czernicy o długości 23 km, przepływa przez jezioro Bielsko. Rzeka jest wąska, ma stosunkowo niewielki spadek i płynie niezbyt szybkim nurtem. Na rzece przeszkody terenowe: rozlewiska, gęstwiny trzcin, powalone drzewa. Brzegi są często zabagnione.

Czytaj artykuł